Kierunek :
Poziom :
Semestr :
Grupa przedmiotów :
Fraza: (przedmiot, prowadzący) min. 3 znaki
Liczba wyników : 640
Kierunek
Nazwa przedmiotuProwadzącyPoziom studiówGrupa przedmiotów
Course nameSemestrPobierz ...
EkonomiaGeografia ekonomicznaDr Halina PowęskaStudia I stopniaObligatoryjny
Economic Geography1Pobierz
EkonomiaMatematykaJóźwikowska AlinaStudia I stopniaObligatoryjny
Mathematics1Pobierz
EkonomiaMikroekonomiaDr hab. Alina Daniłowska - prof. nadz. SGGW, dr Jacek MaśniakStudia I stopniaObligatoryjny
Microeconomics1Pobierz
EkonomiaPropedeutyka rolnictwadr hab. Irena Suwara, dr Bożena PiskorzStudia I stopniaObligatoryjny
Introduction to agriculture1Pobierz
EkonomiaPsychologia pracyProf. Jan WołoszynStudia I stopniaObligatoryjny
Psychology of work1Pobierz
EkonomiaTechnologie informacyjnedr inż. Piotr Jałowiecki (dzienne), dr inż. Tomasz Woźniakowski (zaoczne)Studia I stopniaObligatoryjny
Information Technologies1Pobierz
EkonomiaEkonomika gospodarki żywnościowejDr hab. Dorota KomorowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Food Sector Economics2Pobierz
EkonomiaKomunikowanie społecznedr hab. Krystyna Krzyżanowska - prof.. SGGW (stacjonarne), dr inż. Agnieszka Werenowska (niestacjonarne)Studia I stopniaObligatoryjny
Social Communication2Pobierz
EkonomiaMakroekonomiaDr hab. Alina Daniłowska - prof. nadz. SGGW, dr Jacek MaśniakStudia I stopniaObligatoryjny
Macroeconomics2Pobierz
EkonomiaPodstawy zarządzaniadr hab. Joanna Paliszkiewicz prof. SGGWStudia I stopniaObligatoryjny
Priniciple of Management2Pobierz
EkonomiaPrawoKFStudia I stopniaObligatoryjny
Law2Pobierz
EkonomiaStatystykadr Ewa Wasilewska, dr Robert PietrzykowskiStudia I stopniaObligatoryjny
Statistics2Pobierz
EkonomiaEkonomika i organizacja przedsiębiorstw rolniczychprof. dr hab. Henryk RunowskiStudia I stopniaObligatoryjny
Economics and organization of agricultural enterprises3Pobierz
EkonomiaEkonomika i polityka rolna porównawczadr hab. Julian Krzyżanowski, dr inż. Elżbieta KacperskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Comparative Agricultural Economics and Policy3Pobierz
EkonomiaEkonomika rynku nieruchomościdr inż. Tomasz KlusekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Real Estate Market Economics3Pobierz
EkonomiaInstytucje finansowedr Sylwester KozakStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financial institutions3Pobierz
EkonomiaMikroekonomia średniozaawansowanadr Grzegorz SobieckiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Intermediate microeconomics3Pobierz
EkonomiaPodstawy nauk o finansachprof. dr hab. Marian PodstawkaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Basics of Finance3Pobierz
EkonomiaPolityka gospodarczaprof. nadzw., dr hab. Aldona ZawojskaStudia I stopniaObligatoryjny
Economic Policy3Pobierz
EkonomiaPolityka społeczno-gospodarcza UEprof. zw. dr hab. Janina SawickaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
EU Socioeconomic Policy3Pobierz
EkonomiaProgramowanie rozwojudr inż. Agnieszka Wojewódzka-WiewiórskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Development Programming3Pobierz
EkonomiaRachunkowość KFStudia I stopniaObligatoryjny
Accountancy3Pobierz
EkonomiaRynek usług publicznychdr inż. Anna MilewskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Public Service Market3Pobierz
EkonomiaAnaliza ekonomiczna przedsiębiorstwdr hab. Barbara GołębiewskaStudia I stopniaObligatoryjny
Economic analysis of enterprises4Pobierz
EkonomiaAnaliza finansowa przedsiębiorstwadr hab. Justyna Franc-DąbrowskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economic Analisys of an Enterprise4Pobierz
EkonomiaDziałalność zawodowa na rynku nieruchomościdr inż. Tomasz KlusekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Professional activities in the property market4Pobierz
EkonomiaEkonometriadr hab. Joanna Kisielińska, prof. nadzw. SGGWStudia I stopniaObligatoryjny
Econometrics4Pobierz
EkonomiaEkonomia rozwojudr Grzegorz SobieckiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Development economics4Pobierz
EkonomiaEkonomia Rynku Pracydr Dorota KlembowskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Labour market economics4Pobierz
EkonomiaEkonomika małych i średnich przedsiębiorstwDr hab. Stanisław Bagieński , prof. nadz. SGGWStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Small and Medium Eterprise Economics4Pobierz
EkonomiaEkonomika miastadr Arkadiusz GralakStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economics of Cities4Pobierz
EkonomiaFinanse międzynarodoweDr hab. Aldona ZawojskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
International Finance4Pobierz
EkonomiaMiędzynarodowe Stosunki Gospodarczedr inż. Elżbieta KacperskaStudia I stopniaObligatoryjny
International Economic Relations4Pobierz
EkonomiaOrganizacja i ekonomika transportudr inż. Tomasz RokickiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Organization and Economics of Transport4Pobierz
EkonomiaPodstawy europeistykidr inż. Agnieszka Wojewódzka-WiewiórskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Basics of European studies4Pobierz
EkonomiaPodstawy marketingudr hab..prof. Joanna Szwacka-MokrzyckaStudia I stopniaObligatoryjny
Principles of Marketing4Pobierz
EkonomiaPrzygotowanie projektu gospodarczegodr hab. Elżbieta SzymańskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economic Project Preparation4Pobierz
EkonomiaAnaliza fundamentalna inwestycji finansowychdr Rafał BalinaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Fundamental analysis of financial investments5Pobierz
EkonomiaAnaliza rynkudr hab. Jarosław GołębiewskiStudia I stopniaObligatoryjny
Market research5Pobierz
EkonomiaAnaliza strategiczna przedsiębiorstwdr hab. Elżbieta SzymańskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Strategic Analysis of Companies5Pobierz
EkonomiaEkonomia instytucjonalnaDr Monika UtzigStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Institutional Economics5Pobierz
EkonomiaEkonomia integracji europejskiejKERiMSGStudia I stopniaObligatoryjny
Economics of European Integration5Pobierz
EkonomiaFinanse publiczneProf. dr hab. Marian Podstawka, Dr inż. Anna MilewskaStudia I stopniaObligatoryjny
Public Finance5Pobierz
EkonomiaGlobalizacja ekonomicznadr hab. Jakub KraciukStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economic globalization 5Pobierz
EkonomiaHandel zagraniczny organizacja i technikadr inż. Elżbieta KacperskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Foreign Trade Organization and Technology 5Pobierz
EkonomiaMakroekonomia średniozaawansowanadr hab. Andrzej JędruchniewiczStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Intermediate macroeconomics5Pobierz
EkonomiaPodstawy rachunkowości bankowejdr inż. Tomasz SiudekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Basics of Bank Accountancy5Pobierz
EkonomiaPolityka społecznadr Joanna RakowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Social Policy5Pobierz
EkonomiaRozwój zrównoważonydr Monika UtzigStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Sustainable Development5Pobierz
EkonomiaRynek nieruchomości i wycenaDr inż. Zdzisław JakubowskiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Real Estate Market and Valuation5Pobierz
EkonomiaWspółczesna gospodarka światowaDr inż. Zdzisław JakubowskiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Contemporary world economy5Pobierz
EkonomiaWspółczesna polityka monetarnadr hab. Andrzej JędruchniewiczStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Modern monetary policy5Pobierz
EkonomiaEkonomia stosowanaDr hab. Aldona ZawojskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Applied Economics6Pobierz
EkonomiaGospodarka regionalnaKPEiMStudia I stopniaObligatoryjny
Regional Economy6Pobierz
EkonomiaKonkurencyjność międzynarodowadr inż. Elżbieta KacperskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
International Competitiveness6Pobierz
EkonomiaMarketing bankowydr inż. Aleksandra WickaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Marketing of banking6Pobierz
EkonomiaOrganizacja rynku i konkurencjadr Joanna LandmesserStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Industrial Organization6Pobierz
EkonomiaPodstawy doradztwa finansowegodr Katarzyna BoratyńskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Basics of Financial Advisory6Pobierz
EkonomiaPolityka agrarnadr inż. Agnieszka Biernat-JarkaStudia I stopniaObligatoryjny
Agrarian Policy6Pobierz
EkonomiaRachunek ekonomiczny w podejmowaniu decyzjidr inż. Anna GrontkowskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economic Accounting in Decision Making Process6Pobierz
EkonomiaRynki finansoweKEiPGStudia I stopniaObligatoryjny
Financial markets6Pobierz
EkonomiaStrategie inwestowania na rynku papierów wartościowychdr inż. Piotr AdamczykStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Stock Exchange Investment Strategies6Pobierz
EkonomiaEkonomia menedżerskaDr hab. Alina Daniłowska - prof. nadz. SGGW Studia II stopniaObligatoryjny
Managerial economics1Pobierz
EkonomiaEkonomika i organizacja produkcjidr hab. Ludwik WickiStudia II stopniaObligatoryjny
Production economics and organisation1Pobierz
EkonomiaFinanse lokalnedr inż. Anna Milewska, dr inż. Agnieszka ParlińskaStudia II stopniaObligatoryjny
Local finance1Pobierz
EkonomiaMakroekonomia IIDr Monika Utzig, Dr inż. Kinga GruzielStudia II stopniaObligatoryjny
Macroeconomics II1Pobierz
EkonomiaPrawo gospodarczedr Ryszard JurkowskiStudia II stopniaObligatoryjny
Economic law1Pobierz
EkonomiaPrognozowanie procesów ekonomicznychprof. dr hab. Stanisław StańkoStudia II stopniaObligatoryjny
Economic Processes Forecasting1Pobierz
EkonomiaRynek kapitałowy i finansowyDr Ewa KrawczykStudia II stopniaObligatoryjny
Capital and Financial Market1Pobierz
EkonomiaStatystyka matematycznadr Paweł Kobus, dr Dorota Kozioł-KaczorekStudia II stopniaObligatoryjny
Mathematical Statistics1Pobierz
EkonomiaEkonomia matematycznaA. ŁodzińskiStudia II stopniaObligatoryjny
Mathematic Economics2Pobierz
EkonomiaEkonomia międzynarodowadr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub KraciukStudia II stopniaObligatoryjny
International Economy2Pobierz
EkonomiaFinanse przedsiębiorstwadr hab. Justyna Franc-DąbrowskaStudia II stopniaObligatoryjny
Enterprise finance2Pobierz
EkonomiaGospodarowanie kapitałem ludzkimdr Ewa StawickaStudia II stopniaObligatoryjny
Human capital management2Pobierz
EkonomiaHistoria myśli ekonomicznejdr Andrzej JędruchniewiczStudia II stopniaObligatoryjny
History of Economic Thought2Pobierz
EkonomiaMetody oceny projektówdr hab. E. Szymańska, dr inż. Monika GębskaStudia II stopniaObligatoryjny
Project Evaluation Methods 2Pobierz
EkonomiaRachunkowość zarządczaMirosław WasilewskiStudia II stopniaObligatoryjny
Managerial Accounting2Pobierz
EkonomiaSystemy UbezpieczeńKEiPGStudia II stopniaObligatoryjny
Insurance Systems2Pobierz
EkonomiaAdministracja publicznadr hab. Iwona KowalskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Public Administration3Pobierz
EkonomiaAnaliza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnychdr hab. Elżbieta SzymańskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Cost-benefit Analysis of Investment Projects3Pobierz
EkonomiaAudyt podatkowydr Katarzyna BoratyńskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Tax Audit3Pobierz
EkonomiaFinanse w obrocie nieruchomościamidr Sylwester KozakStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Real estate finance 3Pobierz
EkonomiaFundusze i projekty europejskie dla przedsiębiorstw EOP 303dr inż. Agnieszka Biernat-JarkaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
European Funds and Project for Enterprises3Pobierz
EkonomiaHandel zagraniczny Polskidr hab. Jakub KraciukStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Poland´s Foreign Trade3Pobierz
EkonomiaKomunikowanie w przedsiębiorstwiedr inż. Agnieszka WerenowskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Communication in enterprise3Pobierz
EkonomiaKorporacje transnarodowe dr hab. Jakub KraciukStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Transnational Corporations3Pobierz
EkonomiaŁad korporacyjnydr Joanna DmitrukStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Corporate governance3Pobierz
EkonomiaMarketing w agrobiznesieDr Mariusz GrębowiecStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Marketing in Agribusiness3Pobierz
EkonomiaOcena sytuacji finansowej przedsiębiorstwMagdalena MądraStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financial analysis of businesses3Pobierz
EkonomiaOutsourcing personalny w przedsiębiorstwieDr Marcin RatajczakStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Outsourcing personnel in the enterprise3Pobierz
EkonomiaPolityka pieniężna we współczesnej gospodarcedr Grzegorz SobieckiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Monetary Policy in Modern Economy3Pobierz
EkonomiaPsychologia ekonomicznadr Joanna DmitrukStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economic Psychology3Pobierz
EkonomiaRozliczenia międzynarodowedr inż. Elżbieta KacperskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
International Accounting3Pobierz
EkonomiaSprawozdawczość i rewizja finansowadr inż. Anna Wasilewska, adiunktStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Accounting and financial audit3Pobierz
EkonomiaWycena mienia publicznegoDr inż. Zdzisław JakubowskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Valuation of Public Property3Pobierz
EkonomiaWycena nieruchomości komercyjnychdr inż. Elwira LaskowskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Appraisal of Commercial Real Estate3Pobierz
EkonomiaZarządzanie innowacjamidr Michał RomanStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
THE MANAGEMENT OF INNOVATION3Pobierz
EkonomiaZarządzanie sprzedażąLeonard MilewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Sales Management3Pobierz
EkonomiaAudyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznychdr inż. Joanna BereżnickaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Internal Audit in State Agencies4Pobierz
EkonomiaDoradztwo finansoweDr inż. Agnieszka ParlińskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financial Consulting4Pobierz
EkonomiaDoradztwo rolniczedr inż. Anna ParzonkoStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Agricultural counseling4Pobierz
EkonomiaDostosowania w rolnictwie i na obszarach wiejskich do wymogów UEdr hab. Julian Krzyżanowski, dr inż. Elżbieta KacperskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Adjustment in Agriculture and Rural Areas to EU Requirements4Pobierz
EkonomiaEkonomia rozwojuDr Agnieszka BorowskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
ECONOMICS OF DEVELOPMENT4Pobierz
EkonomiaEkonomia sektora publicznegoDr hab. Aldona ZawojskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Public Sector Economics4Pobierz
EkonomiaEkonomika bankowościdr Emilia StolaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
4Pobierz
EkonomiaEkonomika edukacjidr hab. Iwona KowalskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economics of education4Pobierz
EkonomiaEkonomika i organizacja handlu i usługdr Ewa Bąk-FilipekStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economics and organization of trade and service4Pobierz
EkonomiaEkonomika mleczarstwadr inż. Andrzej ParzonkoStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economics of of dairy enterprises4Pobierz
EkonomiaEkonomika turystykidr hab. Ludwik WickiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economics of tourism4Pobierz
EkonomiaElementy inżynierii finansowejdr Monika KrawiecStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Basics of financial engineering4Pobierz
EkonomiaFinanse i inwestycje międzynarodowedr hab. Jakub KraciukStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Finance and International Investments4Pobierz
EkonomiaFundusze i projekty europejskie w turystyceprof. zw. dr hab. Janina SawickaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Funding and European projects in tourism4Pobierz
EkonomiaHistoria gospodarcza świataDr Agnieszka BorowskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
04Pobierz
EkonomiaIdentyfikacja problemów bezrobocia w Unii Europejskiejdr Nina DrejerskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Identification of unemployment problems in the European Union4Pobierz
EkonomiaInwestycje przedsiębiorstwa KEiPGStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Enterprise Investments4Pobierz
EkonomiaMiędzynarodowa Polityka Ekonomicznadr inż. Elżbieta KacperskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
International Economic Policy4Pobierz
EkonomiaPodejmowanie decyzji w przedsiębiorstwachdr inż. Monika GębskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Making decisions4Pobierz
EkonomiaReklama i public relations na rynku globalnymdr hab. prof. Joanna Szwacka-MokrzyckaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Advertising and public relations in the global market4Pobierz
EkonomiaSpołeczna Odpowiedzialność BiznesuProf. dr hab. Edward MajewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Business social responsibility4Pobierz
EkonomiaStrategie finansowania przedsiębiorstwMagdalena MądraStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financing strategies of company4Pobierz
EkonomiaStrategie podatkowe przedsiębiorstwProf. dr hab. Marian PodstawkaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Business tax strategies4Pobierz
EkonomiaTeoria wyboru publicznegoDr Monika UtzigStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Public Choice Theory4Pobierz
EkonomiaWspółczesne systemy ekonomiczneDr Agnieszka BorowskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
04Pobierz
EkonomiaZarządzanie finansami przedsiębiorstwMirosław WasilewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management of Enterprise Finance4Pobierz
Finanse i RachunkowośćGeografia EkonomicznaDr Anna RytkoStudia I stopniaObligatoryjny
Economic Geography1Pobierz
Finanse i RachunkowośćMatematykaWacława TempczykStudia I stopniaObligatoryjny
Mathematics1Pobierz
Finanse i RachunkowośćMikroekonomiadr Kinga Gruziel, dr Andrzej JędruchniewiczStudia I stopniaObligatoryjny
Microeconomics1Pobierz
Finanse i RachunkowośćPropedeutyka rolnictwadr hab. Irena Suwara, dr Bożena PiskorzStudia I stopniaObligatoryjny
Introduction to agriculture1Pobierz
Finanse i RachunkowośćPsychologia pracyProf. Jan WołoszynStudia I stopniaObligatoryjny
Psychology of work1Pobierz
Finanse i RachunkowośćTechnologie informacyjnedr inż. Piotr Jałowiecki (dzienne), dr inż. Tomasz Woźniakowski (zaoczne)Studia I stopniaObligatoryjny
Information Technologies1Pobierz
Finanse i RachunkowośćEkonomika gospodarki żywnościowejDr hab. Dorota KomorowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Food Sector Economics2Pobierz
Finanse i RachunkowośćFinanseProf. dr hab. Marian Podstawka, Dr inż. Anna MilewskaStudia I stopniaObligatoryjny
Finance2Pobierz
Finanse i RachunkowośćKomunikowanie społecznedr hab. Krystyna Krzyżanowska - prof.SGGW (stacjonarne), dr inż. Agnieszka Werenowska (niestacjonarne)Studia I stopniaObligatoryjny
Social Communication2Pobierz
Finanse i RachunkowośćMakroekonomiadr Kinga Gruziel, dr Andrzej JędruchniewiczStudia I stopniaObligatoryjny
Macroeconomics2Pobierz
Finanse i RachunkowośćPodstawy zarządzaniadr inż. Mariusz Maciejczak, dr hab. Elżbieta SzymańskaStudia I stopniaObligatoryjny
Basics of Management 2Pobierz
Finanse i RachunkowośćPrawoPaweł Bogacki doktor nauk prawnych w zakresie prawaStudia I stopniaObligatoryjny
Law2Pobierz
Finanse i RachunkowośćStatystykadr hab. Maria Parlińska, prof.nadzw. SGGWStudia I stopniaObligatoryjny
Statistics2Pobierz
Finanse i RachunkowośćE-BiznesDariusz StrzębickiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
E-business3Pobierz
Finanse i RachunkowośćEkonomika i organizacja przedsiębiorstwdr inż. Tomasz Kondraszuk Studia I stopniaObligatoryjny
Economics and organization of enterprises3Pobierz
Finanse i RachunkowośćInstytucje i usługi finansoweProf. dr hab. Marian PodstawkaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Basics of Finance3Pobierz
Finanse i RachunkowośćMiędzynarodowe Organizacje Finansowedr inż. Elżbieta Kacperska, mgr Katarzyna GóreckaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
International Financial Organizations3Pobierz
Finanse i RachunkowośćPolityka gospodarczaprof. nadzw., dr hab. Aldona ZawojskaStudia I stopniaObligatoryjny
Economic Policy3Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość Dr Ewa TchorzewskaStudia I stopniaObligatoryjny
Accountancy3Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość bankowadr hab. inż. Tomasz SiudekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Bank Accountancy3Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość gospodarstw rodzinnych dr inż. Tomasz Kondraszuk Studia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Farms Accountancy3Pobierz
Finanse i RachunkowośćRynek ubezpieczeń Prof. dr hab. Irena JędrzejczykStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Real Estate Market3Pobierz
Finanse i RachunkowośćAnaliza rynku i wycena nieruchomościdr inż. Elwira LaskowskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Real Estate Market and Valuation4Pobierz
Finanse i RachunkowośćBadania rynku usług finansowychdr hab. Jarosław GołębiewskiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Market Research of Financial Services4Pobierz
Finanse i RachunkowośćBudowanie lojalności klientów bankowychdr inz. Marzena LemanowiczStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Creating loyality of bank customer4Pobierz
Finanse i RachunkowośćEkonometriadr hab. Joanna Kisielińska, prof. nadzw. SGGWStudia I stopniaObligatoryjny
Econometrics4Pobierz
Finanse i RachunkowośćEkonomika i organizacja ubezpieczeńProf. dr hab. Irena JędrzejczykStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economics of Insurance4Pobierz
Finanse i RachunkowośćEuropejska unia gospodarczo-walutowa Janina Sawicka, prof. zw. dr hab. Studia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
European Monetary Union4Pobierz
Finanse i RachunkowośćFinanse przedsiębiorstwadr hab. Justyna Franc-DąbrowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Enterprise finance4Pobierz
Finanse i RachunkowośćKorporacje finansoweProf. dr hab. Irena JędrzejczykStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financial Corporations4Pobierz
Finanse i RachunkowośćMiędzynarodowe Stosunki Gospodarczedr inż. Elżbieta KacperskaStudia I stopniaObligatoryjny
International Economic Relations4Pobierz
Finanse i RachunkowośćPodstawy administracjidr hab. Iwona KowalskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Basics of Administration4Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość finansowadr inż. Joanna BereżnickaStudia I stopniaObligatoryjny
Financial Accounting4Pobierz
Finanse i RachunkowośćAnaliza finansowadr hab. Justyna Franc-DąbrowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Financial Analysis5Pobierz
Finanse i RachunkowośćBankowośćSławomir JuszczykStudia I stopniaObligatoryjny
Banking5Pobierz
Finanse i RachunkowośćEkspercka ocena wniosków unijnychdr hab. Iwona KowalskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Expert estimate of union conclusion5Pobierz
Finanse i RachunkowośćEwidencja nieruchomości - kataster fiskalnydr inż. Anna MilewskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Land Register and Real Estate Tax5Pobierz
Finanse i RachunkowośćGlobalizacja rynków finansowychdr inż. Elżbieta KacperskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financial Markets Globalization5Pobierz
Finanse i RachunkowośćMatematyka finansowadr Anna GórskaStudia I stopniaObligatoryjny
Financial Mathematics5Pobierz
Finanse i RachunkowośćOrganizacja rachunkowości w przedsiębiorstwieMirosław WasilewskiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Organizations of enterprise accounting 5Pobierz
Finanse i RachunkowośćPsychologia finansowadr Joanna ChudzianStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financial psychology5Pobierz
Finanse i RachunkowośćRynki finansoweDr Ewa KrawczykStudia I stopniaObligatoryjny
Financial markets5Pobierz
Finanse i RachunkowośćUbezpieczeniaprof. dr hab. Marian Podstawka, dr inż. Aleksandra WickaStudia I stopniaObligatoryjny
Insurance5Pobierz
Finanse i RachunkowośćDoradztwo inwestycyjne na rynku nieruchomościdr inż. Elwira LaskowskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Investment Advisory on Real Estate Market6Pobierz
Finanse i RachunkowośćEuro a zmiana funkcjonowania gospodarkidr Sylwester Kozak, prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk Studia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Euro and changes in the economy6Pobierz
Finanse i RachunkowośćFinanse publiczneProf. dr hab. Marian Podstawka, Dr inż. Anna MilewskaStudia I stopniaObligatoryjny
Public Finance6Pobierz
Finanse i RachunkowośćMarketing usług finansowychdr inż. Aleksandra WickaStudia I stopniaObligatoryjny
Marketing of financial services6Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość małych firm Dr Ewa TchorzewskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Accounting for small business6Pobierz
Finanse i RachunkowośćSystem prawno-finansowy Unii Europejskiejdr Iwona PomianekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
EU Financial and Legal System6Pobierz
Finanse i RachunkowośćWycena przedsiębiorstw i ich majątkudr inż. Tomasz KlusekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Valuation of Companies and their Assets6Pobierz
Finanse i RachunkowośćZarządzanie jakością usługdr inż. Agata BalińskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Service Quality Management6Pobierz
Finanse i RachunkowośćZarządzanie przez wartościdr Ewa StawickaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management by values6Pobierz
Finanse i RachunkowośćPolityka pieniężnadr Andrzej JędruchniewiczStudia II stopniaObligatoryjny
Monetary Policy1Pobierz
Finanse i RachunkowośćPrawo finansowedr Ryszard JurkowskiStudia II stopniaObligatoryjny
Financial Law1Pobierz
Finanse i RachunkowośćPrognozowanie i symulacjedr hab. Stanisław Stańko prof. SGGWStudia II stopniaObligatoryjny
Forecasting and simulations1Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunek kosztówMirosław WasilewskiStudia II stopniaObligatoryjny
Costs account1Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość zarządczaMirosław WasilewskiStudia II stopniaObligatoryjny
Managerial Accounting1Pobierz
Finanse i RachunkowośćStrategie marketingowe na rynku usług finansowychdr hab. Prof. Joanna Szwacka-MokrzyckaStudia II stopniaObligatoryjny
Marketing strategies in finance services1Pobierz
Finanse i RachunkowośćTeoria ryzykaDr Monika UtzigStudia II stopniaObligatoryjny
Risk Theory1Pobierz
Finanse i RachunkowośćZarządzanie instytucjami finansowymiSławomir JuszczykStudia II stopniaObligatoryjny
Managament of financial institutions1Pobierz
Finanse i RachunkowośćDoradztwo finansowedr Katarzyna BoratyńskaStudia II stopniaObligatoryjny
Financial Consulting2Pobierz
Finanse i RachunkowośćFinanse międzynarodoweDr Monika Utzig, Dr inż. Piotr AdamczykStudia II stopniaObligatoryjny
International Finance2Pobierz
Finanse i RachunkowośćInżynieria finansowadr Anna Górska/dr Monika KrawiecStudia II stopniaObligatoryjny
Financial engineering2Pobierz
Finanse i RachunkowośćPortfel inwestycyjnyprof. dr hab. Irena JędrzejczykStudia II stopniaObligatoryjny
Investment portfolio2Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość finansowa IIdr hab. inż. Tomasz SiudekStudia II stopniaObligatoryjny
Financial Accounting II2Pobierz
Finanse i RachunkowośćSprawozdawczość finansowadr inż. Anna Wasilewska, adiunktStudia II stopniaObligatoryjny
Financial Reporting2Pobierz
Finanse i RachunkowośćSystemy informatyczne w instytucjach finansowychdr inż. Piotr Jałowiecki, mgr Marek KarwańskiStudia II stopniaObligatoryjny
IT systems in the financial institutions2Pobierz
Finanse i RachunkowośćAdekwatnośc kapitałowa w bankuDr Monika UtzigStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Capital Adequacy in Bank3Pobierz
Finanse i RachunkowośćAnaliza danych z wykorzystaniem pakietu SAS - fakuletDr inż. Piotr Jałowiecki, dr inż. Tomasz Ząbkowski Studia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Data analysis in SAS package 3Pobierz
Finanse i RachunkowośćFinanse behawioralnedr hab. Justyna Franc-DąbrowskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Behavioural Finance3Pobierz
Finanse i RachunkowośćFinansowanie inwestycji środowiskowychprof. dr hab. Henryk ManteuffelStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Environmental projects financing3Pobierz
Finanse i RachunkowośćGiełda papierów wartosciowychDr Ewa KrawczykStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Stock Market3Pobierz
Finanse i RachunkowośćKomputerowe systemy finansów i księgowościdr inż. Rafik NafkhaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Computer systems for finance and accounting3Pobierz
Finanse i RachunkowośćKontrola i rewizja finansowaMarzena GancStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Control and auditing3Pobierz
Finanse i RachunkowośćMetody aktuarialne Prof. dr hab. Irena JędrzejczykStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Actuarial methods3Pobierz
Finanse i RachunkowośćMetody przewidywania upadłości przedsiębiorstwdr Katarzyna BoratyńskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Methods of Bankruptcy Prediction3Pobierz
Finanse i RachunkowośćNiebankowe instytucje finansowedr Sylwester KozakStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Nonbanking financial institutions3Pobierz
Finanse i RachunkowośćNiebankowe instytucje finansowedr Sylwester KozakStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Nonbanking financial institutions3Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość bankowa IIdr hab. inż. Tomasz SiudekStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Bank Accountacy II3Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość międzynarodowaMirosław WasilewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
International Accounting3Pobierz
Finanse i RachunkowośćRynek private equity i venture capital Prof. dr hab. Irena JędrzejczykStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Private equity and venture capital market 3Pobierz
Finanse i RachunkowośćRyzyko kredytowe w bankudr Rafał BalinaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Credit risk in the bank3Pobierz
Finanse i RachunkowośćRyzyko kredytowe w bankudr Rafał BalinaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Credit risk in the bank3Pobierz
Finanse i RachunkowośćShort-Term Financial DecisionsSerhiy ZabolotnyyStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Short-Term Financial Decisions3Pobierz
Finanse i RachunkowośćStrategiczne zarządzanie finansamidr hab. Justyna Franc-DąbrowskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Strategic Management of Finance3Pobierz
Finanse i RachunkowośćStrategie rozwoju regionalnegoprof. dr hab. Mieczysław AdamowiczStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Regional Development Strategies3Pobierz
Finanse i RachunkowośćSystemy bankowości spółdzielczejdr hab. inż. Tomasz SiudekStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Cooperative Banking System3Pobierz
Finanse i RachunkowośćUbezpieczenia życiowedr inż. Aleksandra WickaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Life Insurance3Pobierz
Finanse i RachunkowośćWycena nieruchomości w teorii i praktycedr inż. Tomasz KlusekStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Theory and Practice of Real Estate Appraisal3Pobierz
Finanse i RachunkowośćWycena w rachunkowowści według standardów światowychMarzena GancStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
World standards of valuation in accounting3Pobierz
Finanse i RachunkowośćZarządzania aktywami i pasywami bankuSławomir JuszczykStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management of assets and liabilities of the bank3Pobierz
Finanse i RachunkowośćAnaliza techniczna i fundamentalnaDr Andrzej KarpioStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Technical and Fundamental Analysis4Pobierz
Finanse i RachunkowośćAnaliza wrażliwości w rachunkowości zarządczejMarzena GancStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
The sensitivity analysis in management accounting4Pobierz
Finanse i RachunkowośćFinanse sektora usług edukacyjnychdr hab. Iwona KowalskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Finance of sector of educational services4Pobierz
Finanse i RachunkowośćInwestowanie na giełdzieDr Andrzej KarpioStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Investing on Stock Exchange4Pobierz
Finanse i RachunkowośćKontrola KosztówMarzena GancStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Costs Control4Pobierz
Finanse i RachunkowośćKredyty i gwarancje bankoweSławomir JuszczykStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Credits and bank guarantees4Pobierz
Finanse i RachunkowośćNieruchomość w bankowości hipotecznejdr inż. Elwira LaskowskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Real Estate in Mortgage Banking4Pobierz
Finanse i RachunkowośćOpcje egzotycznedr Monika KrawiecStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Exotic options4Pobierz
Finanse i RachunkowośćPlanowanie finansowe w bankudr hab. inż. Tomasz SiudekStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financial Planning in a Bank4Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość jednostek sektora publicznegoDr Mirosław MachnackiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Public Sector Entities Accountancy4Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość podatkowa Dr Ewa TchorzewskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Tax accounting4Pobierz
Finanse i RachunkowośćRachunkowość zarządcza IIMirosław WasilewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Managerial Accounting II4Pobierz
Finanse i RachunkowośćRynki finansowe UEdr Sylwester KozakStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
EU financial markets4Pobierz
Finanse i RachunkowośćRyzyko operacyjne w bankuDr Monika UtzigStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Operational Risk in Bank4Pobierz
Finanse i RachunkowośćStrategie konkurencji na rynku usług bankowychdr hab.prof. Joanna Szwacka-MokrzyckaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Competitive strategies in banking services4Pobierz
Finanse i RachunkowośćUbezpieczenia majątkowedr inż. Aleksandra WickaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Insurance Properyty4Pobierz
Finanse i RachunkowośćZamówienia publiczneDr inż. Agnieszka ParlińskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Public procurement, Public Orders???4Pobierz
Finanse i RachunkowośćZarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy publicznych FPB 401dr inż. Agnieszka Biernat-JarkaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management of Project co-Financed from Public Sources4Pobierz
Finanse i RachunkowośćZarządzanie przez wartość dla właścicielidr hab. Justyna Franc-DąbrowskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Value-Based Management4Pobierz
Finanse i RachunkowośćŹródła finansowania przedsiębiorstwMagdalena MądraStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Sources of financing companies4Pobierz
LogistykaGeografia EkonomicznaDr Anna RytkoStudia I stopniaObligatoryjny
Economic Geography1Pobierz
LogistykaMatematykaMarian Przemski, doktor nauk matematycznychStudia I stopniaObligatoryjny
Mathematics1Pobierz
LogistykaMikroekonomiaprof. nadzw., dr hab. Aldona ZawojskaStudia I stopniaObligatoryjny
Microeconomics1Pobierz
LogistykaPropedeutyka rolnictwadr hab. Irena Suwara, dr Bożena PiskorzStudia I stopniaObligatoryjny
Introduction to agriculture1Pobierz
LogistykaPsychologia pracyProf. Jan WołoszynStudia I stopniaObligatoryjny
Psychology of work1Pobierz
LogistykaTechnologie informacyjnedr inż. Piotr Jałowiecki (dzienne), dr inż. Tomasz Woźniakowski (zaoczne)Studia I stopniaObligatoryjny
Information Technologies1Pobierz
LogistykaEkonomika gospodarki żywnościowejDr hab. Dorota KomorowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Food Sector Economics2Pobierz
LogistykaEtyka zawodowadr Ewa StawickaStudia I stopniaObligatoryjny
Professional Ethics2Pobierz
LogistykaKomunikowanie społecznedr inż. Agnieszka WerenowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Social Communication2Pobierz
LogistykaMakroekonomiaprof. nadzw., dr hab. Aldona ZawojskaStudia I stopniaObligatoryjny
Macroeconomics2Pobierz
LogistykaPodstawy logistyki prof. dr hab. Bogdan KlepackiStudia I stopniaObligatoryjny
Basic of logistics2Pobierz
LogistykaStatystykadr hab. Maria Parlińska, prof.nadzw. SGGWStudia I stopniaObligatoryjny
Statistics2Pobierz
LogistykaTowaroznawstwodr inż.. Marzena LemanowiczStudia I stopniaObligatoryjny
Product Research2Pobierz
LogistykaZarządzanieDr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGWStudia I stopniaObligatoryjny
Management2Pobierz
LogistykaGrafy i siecidr hab. Adam CiarkowskiStudia I stopniaObligatoryjny
Graphs and Networks3Pobierz
LogistykaKomputerowe systemy zarządzania w logistycedr inz. Rafik NafkhaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Computer systems in logistics management3Pobierz
LogistykaLogistyka miejskadr Arkadiusz GralakStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
City Logistics3Pobierz
LogistykaMarketingKPEiMStudia I stopniaObligatoryjny
Marketing3Pobierz
LogistykaPlanowanie finansowedr inż. Joanna BereżnickaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financial planning3Pobierz
LogistykaPraktyczne zastosowanie logistyki (moduł A)VacatStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Logistics in practice (part A)3Pobierz
LogistykaPrawoKFStudia I stopniaObligatoryjny
Law3Pobierz
LogistykaRynek usług logistycznychdr hab. Jarosław Gołębiewski, dr E. Bąk-FilipekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Logistics Service Market3Pobierz
LogistykaRynki produktów rolno-żywnościowychdr Ewa Bąk-Filipek, dr Mariusz GrębowiecStudia I stopniaObligatoryjny
Markets of Agri-Food Products3Pobierz
LogistykaTechnologie transportu wewnętrznegodr inż. Tomasz RokickiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Internal Transport Technologies3Pobierz
LogistykaZarządzanie produkcją i usługamidr hab. Ludwik WickiStudia I stopniaObligatoryjny
Production and services management3Pobierz
LogistykaGlobalizacja i integracja regionalna-Studia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Regional Globalization and Integration4Pobierz
LogistykaInżynieria systemów i analiza systemowavacatStudia I stopniaObligatoryjny
Systems Engineering and Analysis4Pobierz
LogistykaLogistyka zaopatrzenia i produkcjiprof. nadzw., dr hab. Ludwik WickiStudia I stopniaObligatoryjny
Supply and production logistics4Pobierz
LogistykaMagazyny i urządzenia przechowalniczedr inż. Michał SypułaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Warehouses and storage equipments 4Pobierz
LogistykaMetody ekonometryczne w logistycedr Hanna DudekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Econometric methods in logistics4Pobierz
LogistykaPodstawy finansówProf. Dr hab. Marian Podstawka, Dr inż. Agnieszka ParlińskaStudia I stopniaObligatoryjny
Basics of Finance4Pobierz
LogistykaPodstawy rachunkowościdr inż. Joanna BereżnickaStudia I stopniaObligatoryjny
Basics of Accountancy4Pobierz
LogistykaPolityka transportowa Unii Europejskiejdr Nina DrejerskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Transport policy of the European Union4Pobierz
LogistykaRachunkowość przedsiębiorstw logistycznychMarzena GancStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Accounting for logistics companies4Pobierz
LogistykaUbezpieczenia na rzecz przewoźników i spedytorówProf. dr hab. Irena JędrzejczykStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Insurance Products for Carriers and Speditors4Pobierz
LogistykaUkłady i systemy logistycznedr inż. Tomasz RokickiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Logistics Systems4Pobierz
LogistykaEkologistykadr inż. Agnieszka SobolewskaStudia I stopniaObligatoryjny
Return logistics5Pobierz
LogistykaEkonomika transportudr inż. Tomasz RokickiStudia I stopniaObligatoryjny
Economics of transport5Pobierz
LogistykaFinanse przedsiębiorstw logistycznychMirosław WasilewskiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Finances of Logistic Companies5Pobierz
LogistykaInfrastruktura LogistycznaKPEiMStudia I stopniaObligatoryjny
Logistic infastructure5Pobierz
LogistykaLogistyka dystrybucji i zarządzanie łańcuchem dostawKPEiMStudia I stopniaObligatoryjny
Distribution Logistics and Supply Chain Management5Pobierz
LogistykaMagazynowanie towarów niebezpiecznych i neutralnychDr Marcin WysokińskiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Dangerous and Neutral Commodities Storage5Pobierz
LogistykaObsługa celna w przepływie towarów i usługDr inż. Agnieszka ParlińskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Customs Service in Goods Movement5Pobierz
LogistykaOrganizacja projektów logistycznychdr inż. Agnieszka Biernat-JarkaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Organization of Logistic Project5Pobierz
LogistykaSterowanie zapasami w przedsiębiorstwiedr Joanna BaranStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Inventory Management in Enterprise5Pobierz
LogistykaStrategie dystrybucjiKPEiMStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Stratrgies of distribution5Pobierz
LogistykaControlling dr inż. Tomasz Kondraszuk Studia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Controlling 6Pobierz
LogistykaElementy Logistyki WojskowejvacatStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Military Logistic Elements6Pobierz
LogistykaGospodarka odpadamidr hab. Elżbieta SzymańskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management of Waste6Pobierz
LogistykaKorporacje transnarodowe w działalności logistycznejdr hab. Jakub KraciukStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Transnational Corporations in logistic activity6Pobierz
LogistykaNormalizacja i zarządzanie jakością w logistyce dr inż. Agata BalińskaStudia I stopniaObligatoryjny
Standardization and Quality Management in Logistics6Pobierz
LogistykaPlanowanie sieci logistycznejdr Joanna BaranStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Logistics network planning6Pobierz
LogistykaProjektowanie procesówdr inż. Mariusz MaciejczakStudia I stopniaObligatoryjny
Process design6Pobierz
LogistykaRynki hurtowedr Ewa Bąk-FilipekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Wholesale Markets6Pobierz
LogistykaZarządzanie finansami przedsiębiorstwdr hab. Justyna Franc-DąbrowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Management of Enterprise Finance6Pobierz
LogistykaGospodarka elektronicznaDariusz StrzębickiStudia II stopniaObligatoryjny
Digital economy1Pobierz
LogistykaInformatyka w logistyceKLStudia II stopniaObligatoryjny
Informatics in logistics 1Pobierz
LogistykaIntermodalne jednostki ładunkowedr inż. Tomasz RokickiStudia II stopniaObligatoryjny
Intermodal Loading Units1Pobierz
LogistykaŁańcuchy dostaw żywnościLudwik WickiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Food supply chains1Pobierz
LogistykaMarketing usług logistycznychdr Ewa Bąk-FilipekStudia II stopniaObligatoryjny
Logistic Service Marketing1Pobierz
LogistykaMetody i techniki ilościowe w logistyceProf. dr hab. Bolesław BorkowskiStudia II stopniaObligatoryjny
Quantitative Methods and Tools in Logistics1Pobierz
LogistykaRachunek kosztów działań logistycznychdr hab. Elżbieta Szymańska/dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. SGGWStudia II stopniaObligatoryjny
Costs Calculation of Logistics Actions1Pobierz
LogistykaUbezpieczenia w logistyceKEiPGStudia II stopniaObligatoryjny
Insurance for Logistics Sector1Pobierz
LogistykaWyposażenie magazynówKLStudia II stopniaObligatoryjny
Storehouse Fittings1Pobierz
LogistykaZarządzanie strategiczneProf. dr hab. Edward MajewskiStudia II stopniaObligatoryjny
Strategic management1Pobierz
LogistykaBadania operacyjne i teoria optymalizacjiDr inż. Agnieszka Bezat-JarzębowskaStudia II stopniaObligatoryjny
Operational analysis2Pobierz
LogistykaGospodarka magazynowa i opakowaniadr Joanna BaranStudia II stopniaObligatoryjny
Warehousing and packaging2Pobierz
LogistykaInfrastruktura transportuDR ALEKSANDRA GÓRECKAStudia II stopniaObligatoryjny
TRASNSPORT INFRASTRUCTURE2Pobierz
LogistykaLogistyka międzynarodowadr hab. Jakub Kraciuk dr inż. Elżbieta KacperskaStudia II stopniaObligatoryjny
International Logistics2Pobierz
LogistykaNegocjacje w logistycedr inż. Anna ParzonkoStudia II stopniaObligatoryjny
Negotiations in logistics2Pobierz
LogistykaProjektowanie procesów i systemów logistycznychKatedra LogistykiStudia II stopniaObligatoryjny
Process project of systems logistic2Pobierz
LogistykaZarządzanie logistyczneDr Marcin WysokińskiStudia II stopniaObligatoryjny
Logistics management2Pobierz
LogistykaZarządzanie projektamidr hab. Jarosław GołębiewskiStudia II stopniaObligatoryjny
Project Management2Pobierz
LogistykaControling w logistyceMirosław WasilewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Controling in logistics 3Pobierz
LogistykaControlling operacyjny w przedsiębiorstwieMirosław WasilewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Operational controlling in enterprise3Pobierz
LogistykaElementy spedycji w logistycedr inż. Tomasz RokickiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Elements of Spedition in Logistics3Pobierz
LogistykaFUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI LOTNICZYCHDR ALEKSANDRA GÓRECKAStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Transport management3Pobierz
LogistykaINNOWACJE I INNOWACYJNOŚĆ W TRANSPORCIE DR ALEKSANDRA GÓRECKAStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Innovation and innovativness in people and goods transportation3Pobierz
LogistykaLogistyka produktudr inż. Agata BalińskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Product logistics3Pobierz
LogistykaMapowanie procesów w logistyceKLStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Process mapping in logistics 3Pobierz
LogistykaMiędzynarodowe centra logistyczneVacatStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
International Logistic Centers3Pobierz
LogistykaOchrona przeciwpożarowa w obiektach logistycznychDr Marcin WysokińskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Fire protection in buildings of logistics3Pobierz
LogistykaOdszkodowania w transporcie i logistyce Prof. dr hab. Irena JędrzejczykStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Loss adjustment system by Transport and Logistic 3Pobierz
LogistykaOPERACJE LOGISTYCZNE W LOTNICTWIEDR ALEKSANDRA GÓRECKAStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
LOGISTIC OPERATIONS IN AVIATION3Pobierz
LogistykaOutsourcing usług logistycznychdr Sławomir JarkaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
#N/D!3Pobierz
LogistykaPolityka przestrzenna Unii Europejskiejdr Nina DrejerskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
#N/D!3Pobierz
LogistykaPrzewóz towarów niebezpiecznychdr Joanna BaranStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Transport of dangerous goods3Pobierz
LogistykaRyzyko i koszty w logistycedr Piotr SulewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
03Pobierz
LogistykaTransport w aglomeracjidr Joanna Baran, mgr Maria ZychStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Urban transport3Pobierz
LogistykaZarządzanie architekturą oraz usługami IT w logistyce z wykorzystaniem systemu ADOitKLStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management of IT architecture and services in logistics with ADOit system3Pobierz
LogistykaZarządzanie łańcuchami dostaw w agrologistyceKLStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Supply Chain Management in Agrilogistics3Pobierz
LogistykaBHP w logistyceDr Marcin WysokińskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Occupational health and safety in logistics4Pobierz
LogistykaMetody i techniki pracy menedżeradr inż. Konrad MichalskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Methods and techniques of manager`s work4Pobierz
LogistykaNowoczesne technologie w logistyceDr Marcin WysokińskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Modern technologies in logistics4Pobierz
LogistykaProjektowanie procesów i usług logistycznych w systemie ADONISDr inż. Sebastian JarzębowskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Design of logistics processes and services with ADONIS system4Pobierz
LogistykaTechniki i technologie IT w logistyceKLStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
IT techniques and technologies in logistics4Pobierz
LogistykaZarządzanie finansami przedsiębiorstw IIdr hab. Justyna Franc-Dąbrowska, dr M. MądraStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management of Enterprise Finance4Pobierz
Przedmiot ogólnyABC tworzenia firmydr inż. Tadeusz FilipiakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Basics of starting a business3Pobierz
Przedmiot ogólnyDziałalność gospodarcza na Jednolitym Rynku EuropejskimDr Anna RytkoStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Economic Activity on the Single European Market3Pobierz
Przedmiot ogólnyMiędzynarodowa Integracja GospodarczaDr. Anna RytkoStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
International Economic Integration3Pobierz
Przedmiot ogólnyPodstawy integracji europejskiejprof. dr hab. Mieczysław AdamowiczStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Basics of European Integration3Pobierz
Przedmiot ogólnyPODSTAWY SOCJOLOGIIDR HAB. IZABELLA SIKORSKA-WOLAK, PROFESOR SGGWStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
BASICS OF SOCIOLOGY3Pobierz
Przedmiot ogólnyPodstawy technologii produkcji zwierzęcejPracownicy Katedry AgronomiiStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Animal production technology3Pobierz
Przedmiot ogólnyPolityka handlowaDr Anna RytkoStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Trade policy3Pobierz
Przedmiot ogólnyPolityka handlowa Unii Europejskiejprof. zw. dr hab. Janina SawickaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Commercial policy of the European Union3Pobierz
Przedmiot ogólnyPolityka konkurencjiDr Anna RytkoStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Competition policy3Pobierz
Przedmiot ogólnyProfesjonalne kontakty z mediamidr Arkadiusz ArtyszakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Professional contacts with media3Pobierz
Przedmiot ogólnyPsychologia reklamydr Wioletta BieńkowskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Psychology of advertising3Pobierz
Przedmiot ogólnyRolnictwo źródłem energii odnawialnejPracownicy Katedry AgronomiiStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Agricultural production as a source renewable energy3Pobierz
Przedmiot ogólnyTechniki pracy umysłowejDr Marcin RatajczakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Techniques of intellectual work3Pobierz
Przedmiot ogólnyTechnologie produkcji roślinnejPracownicy Katedry AgronomiiStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Crop production technology3Pobierz
Przedmiot ogólnyTurystyka i agroturystyka w Europiedr inż. Marzena KacprzakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
The tourism and the farm tourism in Europe3Pobierz
Przedmiot ogólnyTurystyka na obszarach wiejskichdr inż. Marzena KacprzakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Rural tourism3Pobierz
Przedmiot ogólnyZachowania organizacyjneDr Katarzyna KarbowiakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Behaviour in Organization3Pobierz
Przedmiot ogólnyZarządzanie bankiem komercyjnymdr inż. Tomasz SiudekStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Management of Commercial Bank3Pobierz
Przedmiot ogólnyZarządzanie własnością intelektualnąDr Marcin RatajczakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Management of intellectual property3Pobierz
Przedmiot ogólnyZarządzanie zasobami ludzkimiDr hab. Stanisław Bagieński , prof. nadz. SGGWStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Human Resources Management3Pobierz
Przedmiot ogólnyDEMOGRAFIA POLSKI I ŚWIATAKEEKiDStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
POLISH AND WORLD DEMOGRAPHY4Pobierz
Przedmiot ogólnyDEMOKRACJA LOKALNA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIEDR HAB. IZABELLA SIKORSKA-WOLAK, PROFESOR SGGWStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
LOCAL DEMOCRACY AND CIVIL SOCIETY4Pobierz
Przedmiot ogólnyDoradztwo finansowe w logistycedr Katarzyna BoratyńskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Financial Consulting in Logistics4Pobierz
Przedmiot ogólnyEtyka w biznesiedr Ewa StawickaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Ethic in Business4Pobierz
Przedmiot ogólnyEuropejski rynek pracy dr Dorota KlembowskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
European Labour Market4Pobierz
Przedmiot ogólnyIntegracja Unii EuropejskiejDr Anna RytkoStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
European Union Integration4Pobierz
Przedmiot ogólnyMarketing przestrzenidr inż. Agnieszka Wojewódzka-WiewiórskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Space Marketing4Pobierz
Przedmiot ogólnyPlanowanie kariery zawodowejDr Marcin RatajczakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Career planning4Pobierz
Przedmiot ogólnyPodstawy teorii kapitału ludzkiegodr Ewa StawickaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Basics of Theory of Human Capital4Pobierz
Przedmiot ogólnyPublic Relationsdr inż. Agnieszka WerenowskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Public Relations4Pobierz
Przedmiot ogólnyRynek mediówdr inż. Ewa JaskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Media market4Pobierz
Przedmiot ogólnyUnia EuropejskaDr Anna RytkoStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
European Union4Pobierz
Przedmiot ogólnyWarsztaty przyszłościDr Marcin RatajczakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Future workshops4Pobierz
Przedmiot ogólnyAbsolwent na rynku pracydr inż. Marzena KacprzakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Graduate on the labour market5Pobierz
Przedmiot ogólnyBadania marketingowedr Ewa Bąk-FilipekStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Marketing Research5Pobierz
Przedmiot ogólnyEdukacja konsumenckadr Joanna ChudzianStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Consumer education5Pobierz
Przedmiot ogólnyFundusze europejskie w rolnictwiedr hab. Ludwik WickiStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
European funds in agriculture5Pobierz
Przedmiot ogólnyKapitał w przedsiębiorstwieMagdalena Mądra, dr Rafał BalinaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Capital in company5Pobierz
Przedmiot ogólnyKompetencje społeczneProf. Jan WołoszynStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Social competence5Pobierz
Przedmiot ogólnyLobbingDr Marcin RatajczakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Lobbying5Pobierz
Przedmiot ogólnyMICE – Rynek spotkań biznesowychDr Jan ZawadkaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
MICE - The market of business meetings5Pobierz
Przedmiot ogólnyNegocjacje w biznesiedr inż. Anna ParzonkoStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Negotiations in business5Pobierz
Przedmiot ogólnyPodstawy doradztwa dr inż. Anna ParzonkoStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Bases of counseling5Pobierz
Przedmiot ogólnyPodstawy turystykidr inż. Agata BalińskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Basics of Tourism5Pobierz
Przedmiot ogólnyPolityka ochrony środowiska Unii Europejskiejdr Nina DrejerskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Environmental policy of the European Union5Pobierz
Przedmiot ogólnyProgramowanie w VBA w Exceludr hab. Joanna Kisielińska, prof. nadzw. SGGWStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Programming in VBA in Excel5Pobierz
Przedmiot ogólnySpółdzielczośćdr hab. Prof. Nadzw. SGGW Eugeniusz PudełkiewiczStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
The co-operative movement5Pobierz
Przedmiot ogólnyStosunki pracyDr Marcin RatajczakStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Labour relations5Pobierz
Przedmiot ogólnySztuka wystąpień publicznychdr inż. Ewa JaskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Art of Public Appearance5Pobierz
Przedmiot ogólnyWSPÓŁCZESNE SPOŁECZEŃSTWO POLSKIEDR HAB. IZABELLA SIKORSKA-WOLAK, PROFESOR SGGWStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
POLISH CONTEMPORARY SOCIETY5Pobierz
Przedmiot ogólnyZarządzanie podatkami w przedsiębiorstwiedr Katarzyna BoratyńskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Tax Management in an Enterprise5Pobierz
Przedmiot ogólnyDemografia społeczno-ekonomicznadr Joanna RakowskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Social and Economic demography6Pobierz
Przedmiot ogólnyEwaluacja programów unijnychdr Joanna RakowskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Evaluation of EU Programmes6Pobierz
Przedmiot ogólnyInstytucje lokalneDr hab. inż. Wojciech Pizło Studia I stopniaDo wyboru - ogólny
Local institution6Pobierz
Przedmiot ogólnyIntegracja europejskadr hab. Julian Krzyżanowski, dr inż. Elżbieta KacperskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
European Integration 6Pobierz
Przedmiot ogólnyPolityka spójności Unii Europejskiejdr Nina DrejerskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Cohesion policy of the European Union6Pobierz
Przedmiot ogólnyPsychologia biznesudr Ewa StawickaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Business psychology6Pobierz
Przedmiot ogólnyRyzyko w działalności gospodarczejDr Monika UtzigStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Risk in Business6Pobierz
Przedmiot ogólnySpołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwdr Ewa StawickaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Ethic in enterprises6Pobierz
Przedmiot ogólnySponsoringLeonard MilewskiStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Sponsoring6Pobierz
Przedmiot ogólnyTurystyka wiejskaDr inż. Agata BalińskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Rural tourism6Pobierz
Przedmiot ogólnyUstrój samorządu terytorialnegodr hab. Iwona KowalskaStudia I stopniaDo wyboru - ogólny
Structure of Local Government6Pobierz
Przedmiot ogólnyMarketing bezpośrednivacatStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Direct Marketing2Pobierz
Przedmiot ogólnyData Mining w biznesieKLStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Data Mining in Bussines 3Pobierz
Przedmiot ogólnyDecyzje finansowe w przedsiębiorstwieMagdalena MądraStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Financial decisions in company3Pobierz
Przedmiot ogólnyDojrzałość społecznaKEEKiDStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Social maturity3Pobierz
Przedmiot ogólnyDoradztwo i pośrednictwo pracydr inż. Marzena KacprzakStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
The consulting and the employment exchange3Pobierz
Przedmiot ogólnyDoradztwo podatkowe w logistycedr Katarzyna BoratyńskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Tax Consulting in Logistics3Pobierz
Przedmiot ogólnyEfektywność zarządzania zasobami ludzkimidr inż. Monika GębskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
The efficiency of human resources management3Pobierz
Przedmiot ogólnyFinanse UEdr Iwona PomianekStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
EU Finance3Pobierz
Przedmiot ogólnyKierunki rozwoju regionów w Unii Europejskiejdr Nina DrejerskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Trends of regions' development in the European Union3Pobierz
Przedmiot ogólnyKonsument na rynkudr Anna JasiulewiczStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Consumer on the market3Pobierz
Przedmiot ogólnyKonsumpcja i konsument żywnościdr Anna JasiulewiczStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Consumption and Food Consumer3Pobierz
Przedmiot ogólnyMałe i średnie przedsiębiorstwa w Unii Europesjkiejdr Joanna RakowskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Small and Medium-sized Enterprises in European Union3Pobierz
Przedmiot ogólnyMenedżer w samorządzie terytorialnymdr Iwona PomianekStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Manager in territorial self-government3Pobierz
Przedmiot ogólnyMetody oceny projektów gospodarczychdr hab. Elżbieta SzymańskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Evaluation Methods of Economic Projects3Pobierz
Przedmiot ogólnyPARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE W LOGISTYCEDR ALEKSANDRA GÓRECKAStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN LOGISTIC3Pobierz
Przedmiot ogólnyPolityka równości szansprof. zw. dr hab. Janina SawickaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Equal chances and gender policy 3Pobierz
Przedmiot ogólnyPolski system podatkowyProf. dr hab. Marian PodstawkaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Polish tax system3Pobierz
Przedmiot ogólnyProdukt konsumpcyjnydr inż. Agata BalińskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
The consumer product3Pobierz
Przedmiot ogólnyProfesjonalne doradztwo zawodowedr inż. Marzena KacprzakStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Professional careers guidance3Pobierz
Przedmiot ogólnyPrzedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiejdr Joanna Rakowska, dr I. PomianekStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Enterprise in the EU Market3Pobierz
Przedmiot ogólnyRelacje inwestorskieDr Joanna DmitrukStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Investor relations3Pobierz
Przedmiot ogólnyRynek usług transportowychdr inż. Tomasz RokickiStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Market of Transport Services3Pobierz
Przedmiot ogólnySOCJOLOGIA EKONOMICZNAKEEKiDStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
SOCIOLOGY OF THE ECONOMY3Pobierz
Przedmiot ogólnySystem zarządzania wiedząProf. Jan WołoszynStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Knowledge management system3Pobierz
Przedmiot ogólnyTeksty prasowe i internetowedr inż. Arkadiusz ArtyszakStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Short articles and online texts3Pobierz
Przedmiot ogólnyWycena wartości niematerialnych i prawnychDr inż. Zdzisław JakubowskiStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Intangible Asset Valuation3Pobierz
Przedmiot ogólnyBiznes planKEiOPStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Business plan4Pobierz
Przedmiot ogólnyDiagnostyka kompetencji zawodowychdr inż. Marzena KacprzakStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Diagnostics of professional competence4Pobierz
Przedmiot ogólnyEfektywność inwestycjidr hab. Barbara GołębiewskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Effectiveness of investment4Pobierz
Przedmiot ogólnyEkonomia międzynarodowadr inż. Elżbieta Kacperska, dr hab. Jakub KraciukStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
International Economy4Pobierz
Przedmiot ogólnyEkonomika usługDr Agnieszka BorowskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Economics of services4Pobierz
Przedmiot ogólnyEtykieta menedżerskaDr hab. Krystyna Krzyżanowska - prof. SGGWStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Manager label4Pobierz
Przedmiot ogólnyEuropejska Polityka Społecznadr Joanna RakowskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
European Social Policy4Pobierz
Przedmiot ogólnyMarketing politycznydr hab., prof. nadzw. SGGW Eugeniusz PudełkiewiczStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Political marketing4Pobierz
Przedmiot ogólnyMarketing terytorialnydr inż. Agnieszka Wojewódzka-WiewiórskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Territorial Marketing4Pobierz
Przedmiot ogólnyMedia relationsdr inż. Agnieszka Werenowska, dr E. JaskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Media relations4Pobierz
Przedmiot ogólnyOrganizacje międzynarodowedr inż. Elżbieta KacperskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
International Organizations4Pobierz
Przedmiot ogólnyPlanowanie rozwoju lokalnego dr inż. Katarzyna GralakStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Planning of Local Development4Pobierz
Przedmiot ogólnyPolityka jakości w Unii EuropejskiejDr Agnieszka BorowskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Qality Policy in the European Union4Pobierz
Przedmiot ogólnySocjologia pracyDr Wioletta BieńkowskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Sociology of work4Pobierz
Przedmiot ogólnySocjologia władzyDr Wioletta BieńkowskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Sociology of power4Pobierz
Przedmiot ogólnyStrategie przedsiębiorstwaKEiOPStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Enterprise strategies4Pobierz
Przedmiot ogólnyTechniki i strategie negocjacjidr inż. Anna ParzonkoStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Techniques and strategies of negotiations4Pobierz
Przedmiot ogólnyZamówienia publiczneDr inż. Agnieszka ParlińskaStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Public Orders4Pobierz
Przedmiot ogólnyZarządzanie talentami w firmieDr Marcin RatajczakStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Talent management in the company4Pobierz
Przedmiot ogólnyZarządzanie zaufaniemdr hab. Joanna Paliszkiewicz prof. SGGWStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Trust Management4Pobierz
Przedmiot ogólnyZrównoważona Karta Wyników (Balanced Scorecard)Dr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGWStudia II stopniaDo wyboru - ogólny
Balanced Scorecard4Pobierz
ZarządzanieGeografia ekonomicznaDr Halina PowęskaStudia I stopniaObligatoryjny
Economic Geography1Pobierz
ZarządzanieMATEMATYKAdr Piotr ŁukasiewiczStudia I stopniaObligatoryjny
MATHEMATICS1Pobierz
ZarządzanieMIKROEKONOMIAdr inż. Joanna Wrzesińska, dr Agnieszka BorowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Microeconomics1Pobierz
ZarządzaniePropedeutyka rolnictwadr hab. Irena Suwara, dr Bożena PiskorzStudia I stopniaObligatoryjny
Introduction to agriculture1Pobierz
ZarządzaniePsychologia pracyProf. Jan WołoszynStudia I stopniaObligatoryjny
Psychology of work1Pobierz
ZarządzanieTechnologie informacyjnedr inż. Piotr Jałowiecki (dzienne), dr inż. Tomasz Woźniakowski (zaoczne)Studia I stopniaObligatoryjny
Information Technologies1Pobierz
ZarządzanieEkonomika gospodarki żywnościowejDr hab. Dorota KomorowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Food Sector Economics2Pobierz
ZarządzanieKomunikowanie społecznedr inż. Ewa Jaska (stacjonarne), dr inż. Agnieszka Werenowska (niestacjonarne)Studia I stopniaObligatoryjny
Social Communication2Pobierz
ZarządzanieNauka o Organizacjidr Barbara WyrzykowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Knowledge of Organizations2Pobierz
ZarządzaniePodstawy makroekonomiidr inż. Joanna Wrzesińska, dr inż. Kinga GruzielStudia I stopniaObligatoryjny
Basics of Macroeconomics2Pobierz
ZarządzaniePrawodr Ryszard JurkowskiStudia I stopniaObligatoryjny
Law2Pobierz
ZarządzanieZachowania organizacyjnedr inż. Anna J. Parzonko - studia stacjonarne/dr inż. Kazimierz Tabor - studia niestacjonarneStudia I stopniaObligatoryjny
Organisational Behaviour2Pobierz
ZarządzanieZarządzanieDr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGWStudia I stopniaObligatoryjny
Management2Pobierz
ZarządzanieMarketingdr hab. Prof. Nadzw. SGGW Eugeniusz PudełkiewiczStudia I stopniaObligatoryjny
Marketing3Pobierz
ZarządzaniePodstawy analizy konsumpcjidr inż. Alicja StolarskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Basics of consumption analysis 3Pobierz
ZarządzaniePodstawy Ekonomiki Przedsiębiorstwdr inż. Tomasz Kondraszuk Studia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Basics of Enterprise Economics3Pobierz
ZarządzaniePODSTAWY ROZWOJU LOKALNEGODR HAB. IZABELLA SIKORSKA-WOLAKStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
BASIS OF LOCAL DEVELOPMENT3Pobierz
ZarządzaniePolityka gospodarczaDr hab. Aldona ZawojskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economic Policy3Pobierz
ZarządzaniePolityka rynku pracy w Unii Europejskiej dr inż. Marzena KacprzakStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Labour market policy in the European Union3Pobierz
ZarządzaniePsychologia zarządzaniadr hab. prof. nadzw. SGGW Eugeniusz PudełkiewiczStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Psychology of management3Pobierz
ZarządzanieRachunkowość finansowa Dr Ewa TchorzewskaStudia I stopniaObligatoryjny
Financial Accounting3Pobierz
ZarządzanieStatystykadr Ewa Wasilewska, dr Robert PietrzykowskiStudia I stopniaObligatoryjny
Statistics3Pobierz
ZarządzanieUbezpieczenia dla przedsiębiorstwdr inż. Aleksandra WickaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Insurance for enterprises3Pobierz
ZarządzanieZarządzanie informacjądr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGWStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Information management3Pobierz
ZarządzanieAktywizacja sprzedaży detalicznej i budowanie bliskich relacji z klientemLeonard MilewskiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Activation of Sale and the Building with Customer the Close Reports4Pobierz
ZarządzanieDokumentacja pracowniczadr inż. Monika GębskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Personnel Recordkeeping4Pobierz
ZarządzanieEkonometriadr Robert Pietrzykowski, dr Paweł KobusStudia I stopniaObligatoryjny
Econometrics4Pobierz
ZarządzanieEkonomika i organizacja przedsiębiorstw rolniczychprof. dr hab. Henryk RunowskiStudia I stopniaObligatoryjny
Economics and organization of agricultural enterprises4Pobierz
ZarządzanieGiełdy towaroweDariusz StrzębickiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Commodity exchanges4Pobierz
ZarządzanieInformatyka w zarządzaniudr inż. Piotr Jałowiecki (dzienne), dr inż. Tomasz Woźniakowski (zaoczne)Studia I stopniaObligatoryjny
Information Systems in Management4Pobierz
ZarządzanieMarketing personalnyDr Mariusz GrębowiecStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Personal Marketing4Pobierz
ZarządzanieMiędzynarodowe Stosunki Gospodarczedr hab. Jakub KraciukStudia I stopniaObligatoryjny
International Economic Relations 4Pobierz
ZarządzaniePodstawy finansówprof. dr hab. Marian PodstawkaStudia I stopniaObligatoryjny
Basics of Finance4Pobierz
ZarządzanieZarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwiedr inż. Anna GrontkowskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Crisis Management in an enterprise4Pobierz
ZarządzanieZarządzanie produktemdr hab. Joanna Paliszkiewicz prof. SGGWStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Product Management4Pobierz
ZarządzanieZarządzanie przedsiębiorstwem w zmiennym otoczeniudr Barbara WyrzykowskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Businss management in the uncertain environment4Pobierz
ZarządzanieBadania rynkowe i marketingowedr hab. Jarosław GołębiewskiStudia I stopniaObligatoryjny
Marketing & Market Research5Pobierz
ZarządzanieEuromarketingdr Marzena LemanowiczStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Euromarketing5Pobierz
ZarządzanieFinanse małych firmdr inż. Joanna BereżnickaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Small Eneterpise Finance5Pobierz
ZarządzanieFinanse przedsiębiorstwaSławomir JuszczykStudia I stopniaObligatoryjny
Enterprise Finance5Pobierz
ZarządzanieFinansowanie inwestycjidr hab. Barbara GołębiewskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financing of investments5Pobierz
ZarządzanieGospodarka i zarządzanie zasobami nieruchomościdr inż. Tomasz KlusekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Real estate economy and management5Pobierz
ZarządzanieMarketing handlu i usługdr Ewa Bąk-FilipekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Trade and Service Marketing5Pobierz
ZarządzanieMarketing internetowyDariusz StrzębickiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Internet marketing5Pobierz
ZarządzanieMenedżer w organizacjidr hab. Joanna Paliszkiewicz, prof. SGGWStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Manager in the organization5Pobierz
ZarządzaniePolityka agrarnadr inż. Agnieszka Biernat-JarkaStudia I stopniaObligatoryjny
Agrarian Policy5Pobierz
ZarządzanieStrategie rozwoju terytorialnegodr inż. Agnieszka Wojewódzka-WiewiórskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Strategies for Territorial Development5Pobierz
ZarządzanieZarządzanie produkcją i usługamidr hab. Ludwik WickiStudia I stopniaObligatoryjny
Production and services management5Pobierz
ZarządzanieZarządzanie w korporacjach transnarodowychdr hab. Jakub KraciukStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management in Transnational Corporations5Pobierz
ZarządzanieZarządzanie zasobami ludzkimiDr hab. Stanisław Bagieński, prof. SGGWStudia I stopniaObligatoryjny
Human Resources Management5Pobierz
ZarządzanieControlling operacyjny w przedsiębiorstwieMirosław WasilewskiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Operating controlling in the enterprise6Pobierz
ZarządzanieDoradztwo i innowatykadr inż. Anna SieczkoStudia I stopniaObligatoryjny
Consulting and Innovations6Pobierz
ZarządzanieKonkurencyjność gospodarki regionalnej i lokalnejdr Arkadiusz GralakStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Competitiveness of Regional and Local Economies6Pobierz
ZarządzanieObciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe przedsiębiorstwDr inż. Agnieszka ParlińskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Taxation and Insurance of Companies 6Pobierz
ZarządzaniePolityka ochrony konsumentów i konkurencji w Unii Europejskiejdr Nina DrejerskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Consumer and competition protection policy in the European Union6Pobierz
ZarządzanieRynki finansoweDr Ewa KrawczykStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financial markets6Pobierz
ZarządzanieSustainability w biznesieDr Marcin RatajczakStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Sustainability in business6Pobierz
ZarządzanieWycena przedsiębiorstwdr inż. Elwira LaskowskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Business firm taxation6Pobierz
ZarządzanieZarządzanie i planowanie marketingoweLeonard MilewskiStudia I stopniaObligatoryjny
Marketing Management and Planning6Pobierz
ZarządzanieZarządzanie jakościąProf. dr hab. Edward MajewskiStudia I stopniaObligatoryjny
Qulity Management6Pobierz
ZarządzanieZarządzanie projektamidr inż. Agnieszka Biernat-JarkaStudia I stopniaObligatoryjny
Project Management6Pobierz
Zarządzaniezarządzanie publicznedr inż. Katarzyna GralakStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
public management6Pobierz
ZarządzanieZarządzanie wiedządr hab. Joanna Paliszkiewicz prof. SGGWStudia I stopniaObligatoryjny
Knowledge Management6Pobierz
ZarządzanieEtyka w zarządzaniudr Ewa StawickaStudia II stopniaObligatoryjny
Ethics in Management1Pobierz
ZarządzanieLogistykaDr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGWStudia II stopniaObligatoryjny
Logistics1Pobierz
ZarządzanieMAKROEKONOMIAdr Agnieszka BorowskaStudia II stopniaObligatoryjny
Macroeconomics1Pobierz
ZarządzanieMarketing międzynarodowyDr hab. inż. Wojciech Pizło Studia II stopniaObligatoryjny
International marketing1Pobierz
ZarządzanieNegocjacje dr inż. Anna ParzonkoStudia II stopniaObligatoryjny
Negotiations1Pobierz
ZarządzaniePrawo cywilnedr Ryszard JurkowskiStudia II stopniaObligatoryjny
Civil Law1Pobierz
ZarządzaniePrzedsiębiorczośćdr inż. Anna SieczkoStudia II stopniaObligatoryjny
Entrepreneurship1Pobierz
ZarządzanieStatystyka Matematycznadr hab. Joanna Kisielińska, prof. nadzw. SGGWStudia II stopniaObligatoryjny
Mathematical Statistics1Pobierz
ZarządzanieWspółczesne Koncepcje ZarządzaniaDr hab. Michał Pietrzak, prof. SGGWStudia II stopniaObligatoryjny
Modern Concepts of Management1Pobierz
ZarządzanieBadania operacyjnedr Urszula GrzybowskaStudia II stopniaObligatoryjny
Operational Research2Pobierz
ZarządzanieGra marketingowadr hab. Jarosław GołębiewskiStudia II stopniaObligatoryjny
Marketing game2Pobierz
ZarządzaniePrawo handlowedr Piotr GołasaStudia II stopniaObligatoryjny
Trade law2Pobierz
ZarządzaniePrognozowanie i symulacjedr Marcin IdzikStudia II stopniaObligatoryjny
Forecasting and simulations2Pobierz
ZarządzanieRachunkowość zarządczaMirosław WasilewskiStudia II stopniaObligatoryjny
Managerial Accounting2Pobierz
ZarządzanieZarządzanie marketingowedr hab.prof. Joanna Szwacka-Mokrzycka Studia II stopniaObligatoryjny
Marketing management2Pobierz
ZarządzanieZarządzanie procesamidr inż. Mariusz MaciejczakStudia II stopniaObligatoryjny
Process management2Pobierz
ZarządzanieZarządzanie strategiczneProf. dr hab. Edward MajewskiStudia II stopniaObligatoryjny
Strategic Management2Pobierz
ZarządzanieZarządzanie zmianamiDr Sławomir JarkaStudia II stopniaObligatoryjny
Management of changes2Pobierz
ZarządzanieAnaliza rynków zagranicznychdr habil. Julian T. Krzyżanowski, profesor SGGWStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Foreign Agricultural Markets Analysis3Pobierz
ZarządzanieDoradztwo personalne i socjoekonomiczneDr inż. Anna ParzonkoStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Personal and sociotechnic counselling3Pobierz
ZarządzanieDoradztwo zawodoweProf. Jan WołoszynStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Professional counseling3Pobierz
ZarządzanieInformatyczne systemy wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolniczymdr inż. Andrzej ParzonkoStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Information management systems for agricultural farm3Pobierz
ZarządzanieInicjatywy klastrowe w turystyceDr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGWStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Cluster initiatives of tourism3Pobierz
ZarządzanieKomunikowanie medialnedr inż. Ewa JaskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Media Communication3Pobierz
ZarządzanieKonsument a innowacjedr Anna JasiulewiczStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Consumer and innovations3Pobierz
ZarządzanieMarketing produktów wysokojakościowychdr inż. Anna SieczkoStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Marketing of high quality products3Pobierz
ZarządzanieMetodyka szkoleń i doskonalenia personelu w organizacjidr Ewa StawickaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Methodology of personel training in the organization 3Pobierz
ZarządzaniePodstawowe narzędzia planowania jakościdr hab. Adam Wąs, osoba z praktykiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Basic tools of  quality  development3Pobierz
ZarządzaniePromocja na rynku usług turystycznychdr hab. prof. Joanna Szwacka-MokrzyckaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Promotion in the market of tourism services3Pobierz
ZarządzanieStatystyczna kontrola procesudr hab. Adam Wąs, osoba z praktykiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Statistical Process Control3Pobierz
ZarządzanieStrategia konkurencjidr Anna JasiulewiczStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Competitiveness Strategy3Pobierz
ZarządzanieStrategie informacyjne w zarządzaniu sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwiedr inż. Agnieszka WerenowskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Information strategies in crisis management in the enterprise3Pobierz
ZarządzanieStrategie marketingowe na rynku międzynarodowymdr hab.prof. Joanna Szwacka-MokrzyckaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Marketing strategies in the international market3Pobierz
ZarządzanieStrategie promocjidr hab.prof. Joanna Szwacka-MokrzyckaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Promotion strategies3Pobierz
ZarządzanieSystem HACCP w produkcji i dystrybucji żywnościdr hab. Adam WąsStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
HACCP system in production and distribution of food3Pobierz
ZarządzanieSystemy zapewnienia jakości według normy ISO 9000dr inż. Jolanta KowalskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
ISO 9001 Quality Management System3Pobierz
ZarządzanieTQM i ewolucja pojęcia jakościProf. dr hab. Edward MajewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Total Quality Management and evelution of the term -Quality-3Pobierz
ZarządzanieZarządzanie czasemdr hab. Joanna Paliszkiewicz prof. SGGWStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Time management3Pobierz
ZarządzanieZarządzanie finansami jednostek turystycznychMirosław WasilewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financial Management of Entities in Tourism3Pobierz
ZarządzanieZarządzanie finansami w jednostkach gospodarczychMirosław WasilewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Corporate Financial Management3Pobierz
ZarządzanieZarządzanie produktem turystycznymDr hab. Elżbieta SzymańskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management of tourism product 3Pobierz
ZarządzanieBadanie satysfakcji klienta w praktycedr Agata BalińskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Measuring consumers satisfaction in practice4Pobierz
ZarządzanieBranżowe systemy zapewnienia jakościDr Katarzyna KarbowiakStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Quality Assurance Systems in selected industries4Pobierz
ZarządzanieBudowanie zespołówdr hab. Joanna Paliszkiewicz prof. SGGWStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Team Building4Pobierz
ZarządzanieCoaching w przedsiębiorstwieDr Marcin RatajczakStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Coaching in business4Pobierz
ZarządzanieDoradztwo agroturystyczneDr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof. SGGWStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Consulting agrotourism4Pobierz
ZarządzanieDoskonalenie procesów w praktycedr hab. Adam Wąs, mgr Sylwia MałażewskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Process improvement in practice4Pobierz
ZarządzanieFinansowanie działalności MSPMagdalena MądraStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Financial sources of SME4Pobierz
ZarządzanieInwestycje zagraniczne przedsiębiorstwdr inż. Elżbieta KacperskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Foreign Investment Enterprises 4Pobierz
ZarządzanieKapitał ludzki w organizacjach przyszłościdr Barbara WyrzykowskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Human Capital in Future Organizations4Pobierz
ZarządzanieModelowanie gospodarki przestrzennejdr inż. Agnieszka Wojewódzka-WiewiórskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Spatial Modelling4Pobierz
ZarządzaniePolityka regionalna Unii Europejskiejprof. dr hab. Mieczysław AdamowiczStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Regional Policy of the European Union4Pobierz
ZarządzanieProdukty tradycyjne i regionalnedr inż. Anna SieczkoStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Traditional and regional products4Pobierz
ZarządzanieSektor pozarządowy w rozwoju regionalnym i lokalnymdr Iwona PomianekStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
NGO sector in regional and local development4Pobierz
ZarządzanieSystemy informatyczne w turystyceDr Maciej StawickiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Tourism reservation systems4Pobierz
ZarządzanieTQM z elementami 6 sigmaProf. dr hab. Edward MajewskiStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
04Pobierz
ZarządzanieTurystyka historycznadr inż. Agata BalińskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Historical tourism4Pobierz
ZarządzanieTurystyka obiektów militarnych, przemysłowych i technicznychdr inż. Agata BalińskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Tourism in military, industrial and technical objects4Pobierz
ZarządzanieZarządzanie gospodarstwem rolniczymdr inż. Andrzej ParzonkoStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Agricultural farm management4Pobierz
ZarządzanieZarządzanie i finansowanie oświatydr hab. Iwona KowalskaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management and education sponsored4Pobierz
ZarządzanieZarządzanie instytucją edukacyjnąProf. Jan WołoszynStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management of educational institution4Pobierz
ZarządzanieZarządzanie turystyką w regionieDr Jan ZawadkaStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Management of tourism in the region4Pobierz
ZarządzanieZarządzanie wiedządr hab. Joanna Paliszkiewicz prof. SGGWStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Knowledge Management4Pobierz
Turystyka i RekreacjaEkologia i ochrona środowiskaprof. dr hab. Jarosław SkłodowskiStudia I stopniaObligatoryjny
Ecology and environment protection1Pobierz
Turystyka i RekreacjaEkonomiadr Agnieszka BorowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Economics1Pobierz
Turystyka i RekreacjaFizjologia człowiekadr Ewa FürstenbergStudia I stopniaObligatoryjny
Human Physiology1Pobierz
Turystyka i RekreacjaGeografia społeczno-ekonomicznadr Halina PowęskaStudia I stopniaObligatoryjny
Socio-economic geography1Pobierz
Turystyka i RekreacjaJęzyk obcySPNJOStudia I stopniaObligatoryjny
Foreign language1Pobierz
Turystyka i RekreacjaPedagogika czasu wolnegodr Grażyna GurnikStudia I stopniaObligatoryjny
Pedagogy of Leisure time1Pobierz
Turystyka i RekreacjaPodstawy turystykidr inż. Agata BalińskaStudia I stopniaObligatoryjny
Bases of the tourism1Pobierz
Turystyka i RekreacjaPsychologiadr Henryk RaszkiewiczStudia I stopniaObligatoryjny
Psychology1Pobierz
Turystyka i RekreacjaTechnologia informacyjnadr hab. Bronisław Kłapeć, prof., dr inż. Krzysztof JaneczkoStudia I stopniaObligatoryjny
Information Technologies1Pobierz
Turystyka i RekreacjaWychowanie fizyczneSWFiSStudia I stopniaObligatoryjny
Physical Education1Pobierz
Turystyka i RekreacjaGeografia turystyczna Polskidr Wojciech OżgaStudia I stopniaObligatoryjny
Tourism geography of Poland2Pobierz
Turystyka i RekreacjaHistoria architektury i sztukidr hab. Anna RóżańskaStudia I stopniaObligatoryjny
History of architecture and art.2Pobierz
Turystyka i RekreacjaPodstawy ergonomii z elementami BHPdr hab. Wiesława NowackaStudia I stopniaObligatoryjny
Basics ergonomics with the elements of OSH2Pobierz
Turystyka i RekreacjaPodstawy marketingudr inż. Maria JeznachStudia I stopniaObligatoryjny
Marketing2Pobierz
Turystyka i RekreacjaPrzedsiębiorczośćdr hab. Izabella Sikorska-Wolak, prof.Studia I stopniaObligatoryjny
Entrepreneurship2Pobierz
Turystyka i RekreacjaSocjologiaprof. dr hab. Krystyna GutkowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Sociology2Pobierz
Turystyka i RekreacjaZagrożenia zdrowotne w turystyceprof. dr hab. Tadeusz ŻarskiStudia I stopniaObligatoryjny
Health threats in tourism2Pobierz
Turystyka i RekreacjaZarządzaniedr inż. Katarzyna KarbowiakStudia I stopniaObligatoryjny
Management2Pobierz
Turystyka i RekreacjaEkonomika turystyki i rekreacjidr inż. Katarzyna GralakStudia I stopniaObligatoryjny
Economics of Tourism and Recreation3Pobierz
Turystyka i RekreacjaEtykadr Ewa StawickaStudia I stopniaObligatoryjny
Ethic3Pobierz
Turystyka i RekreacjaFilozofiadr Paweł PasiekaStudia I stopniaObligatoryjny
Philosophy3Pobierz
Turystyka i RekreacjaHotelarstwodr inż. Ewa ŚwistakStudia I stopniaObligatoryjny
Hotel Industry3Pobierz
Turystyka i RekreacjaKrajoznawstwodr Wojciech OżgaStudia I stopniaObligatoryjny
Sightseeing3Pobierz
Turystyka i RekreacjaKształtowanie środowiska i ochrona przyrodyprof. dr hab. Andrzej Grzywacz/ dr Ewa Referowska-ChodakStudia I stopniaObligatoryjny
Forming of the environment and nature protection3Pobierz
Turystyka i RekreacjaPodstawy hydrografii dla turystyki i rekreacjidr Ewa KaznowskaStudia I stopniaObligatoryjny
Basis of hydrography in tourism and recreation3Pobierz
Turystyka i RekreacjaPodstawy rekreacjidr Hanka DelbaniStudia I stopniaObligatoryjny
Basics of recreation3Pobierz
Turystyka i RekreacjaZarządzanie jakością w turystycedr inż. Agata BalińskaStudia I stopniaObligatoryjny
Quality management in tourism3Pobierz
Turystyka i RekreacjaAnaliza rynków turystycznychdr inż. Marzena LemanowiczStudia I stopniaObligatoryjny
Tourism markets analysis 4Pobierz
Turystyka i RekreacjaFinanse przedsiębiorstw i podstawy rachunkowościdr hab. Hanna Górska-WarsewiczStudia I stopniaObligatoryjny
Corporate Finance and Basic of Accountancy4Pobierz
Turystyka i RekreacjaKomunikowanie społecznedr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof.Studia I stopniaObligatoryjny
Social Communication4Pobierz
Turystyka i RekreacjaOrganizacja turystyki na obszarach wiejskichdr Jan ZawadkaStudia I stopniaObligatoryjny
Organization of rural tourism4Pobierz
Turystyka i RekreacjaPodstawy użytkowania map w turystycedr Tomasz OlenderekStudia I stopniaObligatoryjny
Basics of map reading in tourism4Pobierz
Turystyka i RekreacjaSystemy rezerwacyjne w biurach podróżydr inż. Krzysztof JaneczkoStudia I stopniaObligatoryjny
Booking systems in travel agencies4Pobierz
Turystyka i RekreacjaTeoria i metodyka rekreacjidr Hanka DelbaniStudia I stopniaObligatoryjny
Theory and methods of recreation4Pobierz
Turystyka i RekreacjaTurystyka w Lasach Państwowychdr inż. Artur Rutkiewicz, prof. dr hab. Stefan TarasiukStudia I stopniaObligatoryjny
Tourism in National Forests 4Pobierz
Turystyka i RekreacjaWaloryzacja krajobrazów leśnych dla potrzeb turystyki i rekreacjidr hab. Emilia JaneczkoStudia I stopniaObligatoryjny
Forest landscapes assessment for tourism and recreation4Pobierz
Turystyka i RekreacjaZagospodarowanie turystyczne i rekreacyjnedr hab. Emilia JaneczkoStudia I stopniaObligatoryjny
Tourism and recreational development 4Pobierz
Turystyka i RekreacjaAnaliza i wizualizacja informacji geograficznejdr inż. Wiktor TraczStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Analysis and visualization of geographical information5Pobierz
Turystyka i RekreacjaEkoturystykaprof. dr hab. Henryk TraczStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Ecotourism5Pobierz
Turystyka i RekreacjaFotografia przyrody i krajobrazudr inż. Taida TarabułaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Wildlife and landscape photography5Pobierz
Turystyka i RekreacjaGeografia turystyczna wybranych krajów światadr Longina Chojnacka-OżgaStudia I stopniaObligatoryjny
Tourism geography of selected countries in the world5Pobierz
Turystyka i RekreacjaGeoinformacja w turystyce i rekreacjidr Joanna AdamczykStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Geoinformation in tourism5Pobierz
Turystyka i RekreacjaKultura wsi polskiejdr Danuta SztychStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Polish rural culture5Pobierz
Turystyka i RekreacjaMetody i techniki obsługi ruchu turystycznegodr inż. Marzena LemanowiczStudia I stopniaObligatoryjny
Methods and Means of Tourist Operations5Pobierz
Turystyka i RekreacjaMetody i techniki zarządzaniadr inż. Katarzyna KarbowiakStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Method and technic management5Pobierz
Turystyka i RekreacjaParki Narodowe w Polsceprof. dr hab. Henryk TraczStudia I stopniaObligatoryjny
National Parks in Poland5Pobierz
Turystyka i RekreacjaPrawodr Ryszard JurkowskiStudia I stopniaObligatoryjny
Law5Pobierz
Turystyka i RekreacjaProdukty regionalne, lokalne i tradycyjne w UEdr Agnieszka BorowskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Regional, Local and Traditional Products in the European Union5Pobierz
Turystyka i RekreacjaPrzewodnictwo turystycznedr Halina PowęskaStudia I stopniaObligatoryjny
Tourism Guidance5Pobierz
Turystyka i RekreacjaRybactwo rekreacyjnedr inż. Mirosław CieślaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Recreational fisheries5Pobierz
Turystyka i RekreacjaSystemy rezerwacyjne w turystycedr Maciej StawickiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Booking systems in tourism5Pobierz
Turystyka i RekreacjaTurystyka i rekreacja konnadr Jacek ŁojekStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Equestrian Tourism and Recreational Riding5Pobierz
Turystyka i RekreacjaTurystyka i rekreacja w rozwoju lokalnymdr inż. Katarzyna GralakStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Tourism and recreation in local development5Pobierz
Turystyka i RekreacjaUrządzanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacjidr inż. Roman WójcikStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Forest management for tourism and recreation5Pobierz
Turystyka i RekreacjaWody w turystyce i rekreacjidr Ewa KaznowskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Water in tourism and recreation5Pobierz
Turystyka i RekreacjaEdukacja ekologicznadr Marek SławskiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Ecological Education6Pobierz
Turystyka i RekreacjaEkonomika usługdr Agnieszka BorowskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Economics of Services6Pobierz
Turystyka i RekreacjaEtnografia i dziedzictwo kulturowe regionudr Irena Kotowicz-BorowyStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Regional Ethnography and Culture heritage6Pobierz
Turystyka i RekreacjaGlobalizacja i integracja międzynarodowadr inż. Anna JasiulewiczStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Globalization and international integration6Pobierz
Turystyka i RekreacjaKulturowe znaczenie lasówdr inż. Katarzyna MarciszewskaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Culture Significance of Forest6Pobierz
Turystyka i RekreacjaOchrona konsumentów na rynku usługdr hab. Irena Ozimek, prof. Studia I stopniaObligatoryjny
Consumer Protection6Pobierz
Turystyka i RekreacjaOchrona własności intelektualnejdr hab. Irena Ozimek, prof.Studia I stopniaObligatoryjny
Intellectual Property Protection6Pobierz
Turystyka i RekreacjaProfesjonalne kontakty z mediamidr inż. Arkadiusz ArtyszakStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Professional contacts with media6Pobierz
Turystyka i RekreacjaPromocja w turystycedr inż. Artur RutkiewiczStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Promotion in Tourism6Pobierz
Turystyka i RekreacjaSeminariumdr hab. Izabella Sikorska-Wolak, prof., prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk; dr hab. Krystyna Krzyżanowska, prof., dr hab. Irena Ozimek, prof., prof. dr hStudia I stopniaObligatoryjny
Seminar6Pobierz
Turystyka i RekreacjaTechniki i technologie obrotu informacją w turystycedr inż. Artur RutkiewiczStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
The techniques and information technologies in tourism6Pobierz
Turystyka i RekreacjaTurystyka edukacyjnaDr Piotr Gabryjończyk, pracownicy KEEKiDStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Educational Tourism6Pobierz
Turystyka i RekreacjaTurystyka edukacyjnadr Jan ZawadkaStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Educational Tourism6Pobierz
Turystyka i RekreacjaTurystyka kwalifikowanadr Joanna AdamczykStudia I stopniaObligatoryjny
Qualified Tourism6Pobierz
Turystyka i RekreacjaZwierzęta dziko żyjące jako atrakcja turystycznadr hab. Axel SchwerkStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Wild Animals as Touristic Attraction6Pobierz
Turystyka i RekreacjaZwierzęta gospodarskie jako atrakcja turystycznaprof. dr hab. Henryk GrodzkiStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Farm animals as a tourist attraction of the farms6Pobierz
Turystyka i RekreacjaZwierzęta w turystycedr Dominik PopielarczykStudia I stopniaDo wyboru - kierunkowy
Animals in tourism6Pobierz
Turystyka i RekreacjaZagrożenia terrorystycznemgr Piotr GabryjończykStudia II stopniaDo wyboru - kierunkowy
Terrorist Threats4Pobierz